วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอดิศร ศรศิลป์ เลขาธิการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "นครลำดวนเกมส์" ณ ห้องประชุมดุสิตฮอล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอดิศร ศรศิลป์ เลขาธิการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ร่วมงานแถลงข่าวจับสลากแบ่งสาย และประชุมเตรียมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “ศรีสะเกษเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

วันที่ 10 พ.ค. 2561 ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายณิชพน จันทร์ษุตะ กรรมการบริหาร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้ตัดสิน กีฬายกน้ำหนัก ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแกรนด์เชาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 เม.ย. 2561 ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอดิศร ศรศิลป์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย นำโดย ท่านนิพนธ์ ชวลิตมณเทียร "เฮียต่าย" นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอล ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เก็บตกบรรยากาศร่วมพิธีเปิด..!!! การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 2561 มาฝากครับ... คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดยโสธร นำโดย ท่าน สมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นายรังสรรค์ การะเกษ ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร และนายอนุพงค์ นาคสุข อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความยินดีกันอีกกับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง...วันนี้ โดย นายภิญโญ ศิริโสม นักกีฬายกน้ำหนัก รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กก. ชาย คว้า 1 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ และ 2 เหรียญทอง จากท่าคลีนแอนด์เจอร์ก นางสาวชลธิชา ป้องคำ (นักเรียนจากโรงเรียน ตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม.28) นักกีฬามวยปล้ำชายหาด หญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม คว้า 1 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 2561 ผึกสอนโดย นางอุรยา (ครูนิด) จันแจ้ง, นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร และ ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร พี่น้องชาวยโสธรขอขอบคุณ คณะทำงาน ครูผู้ฝึกสอน ทุกท่าน ที่ได้ดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดี จนประสบชัยชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ ..ขอบคุณครับ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา ป้องคำ (นักเรียนจากโรงเรียน ตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม.28) นักกีฬามวยปล้ำชายหาด หญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม คว้า 1 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 2561 ผึกสอนโดย นายวุฒิศักดิ์ เครือแสง, นางทัศนีย์ จวนสาง, นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม และ ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ที่ช่วยดูแลนักกีฬาจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยโสธรตลอดมา

เมื่อวันที่ 21-25 มี.ค. 2561 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีกสิกร) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายพชรเมธี ธาระพันธ์ "เอฟ" ลูกหลานชาวยโสธร (ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย)โชว์ผลงานสุดยิ่งใหญ่...!!! คว้า 3 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ผึกสอนโดย นางอุรยา (ครูนิด) จันแจ้ง ครู นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร และ ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ที่ช่วยดูแลนักกีฬาจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยโสธรตลอดมา

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนายพชรเมธี ธาระพันธ์ "เอฟ" ลูกหลานชาวยโสธร กับรางวัลเหรียญทอง ในนาม "ทีมชาติไทย" กับการแข่งขันยกน้ำหนัก Test Event-Road to 18 th Asian Games 2018 ประเทศอินโดนีเซีย ขอบคุณคุณครูนิดอุรยา จันแจ้ง ครูผู้ฝึกสอน จากโรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร ผู้ดูแลรักกีฬามาเป็นอย่างดี ขอบคุณ ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ที่ช่วยดูแลนักกีฬาจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย..ขอบคุณ ผอ.ทวีศักดิ์ ศรีใสคำ ผอ.รร.กีฬา อบจ.ยโสธร ที่ดูแลตั้งแต่ เอฟ เรียนที่ รร กีฬา อบจ.ยโสธร..ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้นักกีฬาของเราชาวยโสธร ในนามนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ขอขอบคุณ..งานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ที่ได้ดำเนินโครงการ “การศึกษาสมรรถภาพทางกาย และความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาในระดับเยาวชนในเขตพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2561 “น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน ที่จังหวัดยโสธร จัดอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 16.00 น..ขอบคุณภาพจาก..คุณครูจำปา ป่าติ้ววิทยา..

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร" ขอร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองแดง เกรกโก รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัมกีฬามวยปล้ำ. ขุนด่านเกมส์ครับนายจิรวัฒน์ แสวงดี...ผู้ฝึกสอนนายจักรินทร์ สมศรี...

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ขอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ท่าน ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ..มอบหมาย นายอดิศร ศรศิลป์ ให้เข้ารับการอบรมการพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 ...."2018 Provincial Sporls Association Administrator Development For International Excellence"..โดยความร่วมมือระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) และสถาบัน World Academy of Sport ..ของประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟฟอรัน กรุงเทพมหานคร..เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหาจัดการกีฬาในระดับจังหวัดต่อไป

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เชิญชวนพี่น้อง ชาวยโสธร และทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนายณรงค์กรณ์ คงสุข นักเรียน ระดับชั้น ม.5 โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร ได้รับรางวัลเหรียญทองวิ่ง 300 เมตร และ 100 เมตร การแข่งขัน IDEMITSU THAILAND GRAND PRIX 2017 ณ จังหวัดนครราชสีมา..โดยมี นางสาวปิยะพร กนิษฐพยาฆร์ ครูโรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร เป็นผู้ฝึกสอน นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน