พ.ค. 10

ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้ตัดสิน กีฬายกน้ำหนัก ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

วันที่ 10 พ.ค. 2561 ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายณิชพน จันทร์ษุตะ กรรมการบริหาร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้ตัดสิน กีฬายกน้ำหนัก ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแกรนด์เชาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Rating
(0 votes)