ก.ค. 27

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "นครลำดวนเกมส์"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ดร.สถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอดิศร ศรศิลป์ เลขาธิการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "นครลำดวนเกมส์" ณ ห้องประชุมดุสิตฮอล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

Rating
(0 votes)